ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...
กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ ประจำปี 2562และพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย...
สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษารามาธิบดีทุกหลักสูตร เข้าร่วม..
ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร สร้างสรรค์คลิป หัวข้อ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี สามารถดูรา...
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณหอประชุมอารี วัลยะเสวี ขอเชิญร่วมงาน
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-14.15 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...
เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ 2 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม..
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30-16.00 น  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...
วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น และโรงเรียนวัดเขาจำปา  อ...
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 910B ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์...
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรง...

Pages

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158