สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ตารางการปฏิบัติงาน และตารางแพทย์เวรจักษุวิทยา

 

 

เดือน / ปี 2561 ตารางปฏิบัติงาน ตารางเวร
มกราคม  ภาคเช้า                       ภาคบ่าย
กุมภาพันธ์  ภาคเช้า                       ภาคบ่าย
มีนาคม  ภาคเช้า                       ภาคบ่าย
เมษายน  ภาคเช้า                       ภาคบ่าย
พฤษภาคม  ภาคเช้า                       ภาคบ่าย
มิถุนายน   ภาคเช้า                       ภาคบ่าย
กรกฎาคม  ภาคเช้า                       ภาคบ่าย
สิงหาคม   ภาคเช้า                       ภาคบ่าย
กันยายน   ภาคเช้า                       ภาคบ่าย
ตุลาคม   ภาคเช้า                       ภาคบ่าย
พฤศจิกายน    
ธันวาคม