สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

กำหนดการงานประชุมวิชาการ 50 ปี จักษุรามาวิชาการ (50 Years Ophthalmology Ramathibodi Acadamic Day)

Tuesday 26th November, 2019 :  World Ballroom 23rd Floor, Centara Grand at Central World

General | Read More

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2562

 

General | Read More

ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล 50 ปี สานต่อการให้...ไม่สิ้นสุด รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดี

General | Read More

Register 50 th Anniversary Ramathibodi Ophthalmology Academic Day

Tuesday 26th  November 2019

General | Read More
ขอเชิญร่วมทำบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมทำบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี ๒๕๖๒
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา

General | Read More

The 34th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress held in conjunction with The The 43th Annual Meeting of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand

Education | Read More