สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ติดต่อแผนกตรวจตาในเวลาราชการ

    โทรศัพท์  662-200-3994, 662-200-4131, 662-200- 3470

 

ติดต่อแผนกตรวจตา  นอกเวลาราชการ

กรุณานัดตรวจ ตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป

โทรศัพท์  662-200-3994, 662-200-4131, 662-2003470

 

คลินิคอาจารย์แพทย์

ติดต่อสอบถามนัดหมายได้ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ   อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

หมายเลขโทรศัพท์  02-200-3994, 02-200-4131, 02-200- 3470