ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)
 

ศ.นพ.ปิยมิตร ศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยา...

 

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีพว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุลและทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลร่วมแสดง...

 

ทีมบริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯพว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล ทำบุญต...

 

พว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีและทีมบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับหอ...

 
กิจกรรมต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ประจำปี 2560

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ประจำปี 2560 ในสังกัด โดย หัวหน้าฝ่ายกา...

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)