ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

การให้ออกซิเจนที่บ้าน ตอนที่ 3 วิธีการใช้ออกซิเจนชนิดไฟฟ้าและการทำความสะอาดออกซิเจนที่บ้าน

Department: 
RAMA
Specialty: 
AMB
Author: 
พว.ปัญญสุดา ยี่โถ และทีม
Tags: 
Home O2
ออกซิเจน concentator
ออกซิเจนแบบไฟฟ้า
วิธีการใช้ออกซิเจน
การทำความสะอาดออกซิเจนที่บ้าน
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)