ตรวจโควิด-19 ที่คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARIC)

ให้บริการเฉพาะกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเสี่ยง มีอาการ กลุ่มเสี่ยง ไม่มีอาการ ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ที่ไม่ขึ้นกับความเสี่ยง ผู้ที่มาตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์ไปต่างประเทศ และผู้ที่ต้องการใ...

 
กลับมาอีกครั้ง เพื่อประชาชน COVID-19 Call Center

โดย อาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
หากท่านมีอาการ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง

ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 หรือมีประวัติเดินทาง ไปหรือมาจาก "พื้นที่เสี่ยง"

 
แถลงข่าวความสำเร็จการค้นหาสารออกฤทธิ์ต้าน COVID-19 จากสมุนไพร และเสวนาเรื่อง ประสิทธิภาพของกระชายขาวด้าน COVID-19
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 
สารจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ชื่นชมชาวรามาธิบดี พญาไท และรามาธิบดี บางพลี

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อบุคลากรรามาธิบดี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 
รายงานสถานการณ์ ผู้ป่วย COVID-19 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปข้อมูลผู้ป่วย ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลล่าสุดเวลา 23.00 น.

Pages