วิดีโอ
VIDEO 

You are here

 
ยุคโควิด-19...ลูกแม่ในท้องจะปลอดภัยไหม

โดย รศ. นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล​

...
 
วัคซีนปอดอักเสบและวัคซีนโควิด-19 มีความสำคัญและแตกต่างกันอย่างไร

โดย ศ.​ พญ.ศศิโสภิณ​ เกีย​รติบูรณกุล​ สาขาวิชาโรค​ติดเชื้อ​ ภาควิชา​อายุ​ร​ศาสตร์​ คณะแพทยศาสต​ร์โรงพยาบา​ล...

 
ท่าบริหารคลายอาการไหล่ติด

โดย อ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เราจะสู้ไปด้วยกัน Together against COVID-19

โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เช็กด่วน!! เข้าข่ายโรคซึมเศร้า กันหรือเปล่า

โดย ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ติดโควิดต้องรอด!

โดย พญ.นูรอัยมี่ ต่วนอาดัม พญ.กัลยรัตน์ สุขเรือง ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...

 
ต้องรอด ถ้าเตียงไม่พอ ! Home Isolation

โดย ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี อ. นพ.เอกชัย เพชรล่อเหลียน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบค...

 
5 อาการเฝ้าระวัง โรคเบาหวาน

โดย อาจารย์ นายแพทย์ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Home Isolation ทางเลือกเมื่อเตียงเต็ม

โดย ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร  กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพย...

 
ฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วลิ่มเลือดอุดตัน! จริงหรือ?

โดย ผศ. พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
WFH มันเหนื่อย ฮีลตัวเองยังไงดี?

โดย อ. นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โรคผื่นแพ้เหงื่อ อันตรายแค่ไหน?

โดย อ. พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพย...

Pages