เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภาพบรรยากาศในงาน MAHIDOL OPEN HOUSE 2018

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
อบรมการกู้ชีพแก่โครงการ THE PANO พระราม 3

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โครงการ THE PANO พระราม 3 

Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เทคนิคเรียนอย่างไรให้มีสุข โดยน้องไทด์ นศ.นฉพ. ธนภัทร ประเสริฐรัตน์

ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

การฝึกอบรมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในรูปแบบของ Thai Simulation Training (ThaiSim) แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประ...

การฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประ...

ตาราง Activity ประจำปี 2561

รายละเอียดตาราง Activity แต่ละเดือน

Activity Resident (Review of the year)

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิ...

Activity Resident (Journal club update)

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิ...

การทำ CPR & การใช้ AED สิ่งที่ควรรู้ ของที่ต้องมี
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Survived by AED
"จุดเริ่มต้นของ Mahidol ERT" สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย...