เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

การอบรมวิชาการเรื่อง "การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ" Tutorial Course 2019

ในวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

พบคนจมน้ำ ต้องช่วยเหลืออย่างไรให้ปลอดภัย

ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

การประชุมวิชาการประจำปี Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4 (4 th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

น้องพี หนุ่มหล่อรามาฯกับการแบ่งเวลาให้เป็น

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติก...

ขอแสดงความยินดีแก่ นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์ ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2561

ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น ได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น ได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น ได้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตาราง Activity ประจำปี 2562

รายละเอียดตาราง Activity แต่ละเดือน

Activity Resident (Jornal club update)

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภ...

Activity Resident (MM Trauma)

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภา...

สิ่งแปลกปลอมติดคอควรทำอย่างไร กรณีเป็นผู้ใหญ่และมีสติ
เมื่อสิ่งแปลกปลอมติดคอ เราควรทำอย่างไร กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และยังอยู่ในภาวะที่สามารถช่วยเหลือได้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ในกรณีถูกงูกัด ชักเกร็ง น้ำร้อนลวก และเลือดกำเดาไหล ลองมาเช็คกันว่าที่เ...
ช่วยด้วย อาหารติดคอ
"อาหารติดคอ" เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน บางรายถึงขั้นเสียชีวิต จากภาวะสำลักทางเดินห...