เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบั...

ดูแลภาวะฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดให้กับ Member ในวง BNK48

วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

ฉายแวว " เรียนเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น " น้องมุก กมลชนก

เมื่อการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บถูกจำกัดอยู่ในเวลาไม่กี่นาที จึงทำให้น้องมุก กมลชนก เห็นความความสำคัญนี้และ...

โครงการ“กู้ชีพต้องใส่ใจเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนต้องรู้”

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

ซ้อมแผน Table Top โครงการพัฒนาบุคลากรสหสาขาวิชาชีพในการรับมือผู่ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว

วันที่ 23 และ 25 มกราคม 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเว...

กระจกหกด้าน ตอน “นาทีชีวิต” โดย ผศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รายการ กระจกหกด้าน ตอน “นาทีชีวิต” วันที่ 18 มกราคม 2562

โครงการ “พัฒนานักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 3” หรือ “ค่ายนพลักษณ์”

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

ตาราง Activity ประจำปี 2562

รายละเอียดตาราง Activity แต่ละเดือน

Activity Resident (Review of the year)

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาคว...

Activity Resident (ER Team : PALS / Neonatal resuscitation)

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาคว...

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ในกรณีถูกงูกัด ชักเกร็ง น้ำร้อนลวก และเลือดกำเดาไหล ลองมาเช็คกันว่าที่เ...
ช่วยด้วย อาหารติดคอ
"อาหารติดคอ" เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน บางรายถึงขั้นเสียชีวิต จากภาวะสำลักทางเดินห...
การทำ CPR & การใช้ AED สิ่งที่ควรรู้ ของที่ต้องมี
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล