สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

การสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Prospective Ophthalmology Fellowship)

 

 

                                

ภาควิชาจักษุวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 5 สาขา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2564

โดยเปิดรับตามสาขาดังนี้ 

๑. อนุสาขาต้อหิน                 

๒. อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา            

๓. อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา  

๔. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง             

๕. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา

 

Link เข้าสู่ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  คลิก