สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

     คุณอัปสร ตันศิริคงคล เป็นตัวแทน ครอบครัวศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล มอบกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาส่วนหน้าจำนวน 1 คู่ (มูลค่า 650,000 บาท) แก่ภาควิชาจักษุวิทยา

งานวันต้อหินโลก 14 มีนาคม 2562 ณ ลานอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมสัปดาห์งานวันต้อหินโลก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานแสดงนิทรรศการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)