สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อหลวง ผ่าตัดต้อกระจก เพื่อผู้รอโอกาส" ประจำปี 2561
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

เปิดบ้านใหม่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

ภาควิชาจักษุวิทยาได้เข้าร่วมงานก้าวสู่ปีที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อขอรับบริจาคดวงตา เมื่อวันที่ 15 -18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ

สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)