สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ภาพบรรยากาศโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อหลวง ผ่าตัดต้อกระจก เพื่อผู้รอโอกาส" ประจำปี 2561

โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อหลวง ผ่าตัดต้อกระจก เพื่อผู้รอโอกาส" ประจำปี 2561 วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์