สาระน่ารู้สำหรับประชาชน

You are here

บทความที่น่าสนใจ

 

เรียบเรียงโดย คุณสุนทราภรณ์ พิพัทรกุศลกุล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปรึกษา ผศ. พญ.จิตติมา บุญเกิด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

เรียบเรียงโดย พญ.จิตติมา บุญเกิด และพญ.อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ

 

The program consists of five combined leg muscle strengthening. balance retraining and stretching excercises progressing in difficulty with a walking plan.

 

เรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิงกรองทอง พุฒิโภคิน

 

งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม

 

เรียบเรียงโดย พญ.จิตติมา บุญเกิด

 

สุขภาพแข็งแรงในวัยสูงอายุ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486