สาระน่ารู้สำหรับประชาชน

You are here

บทความที่น่าสนใจ

 

เรียบเรียงโดย พญ.จิตติมา บุญเกิด

 

งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม

 
Simple home-based exercise program

The program consists of five combined leg muscle strengthening. balance retraining and stretching excercises progressing in difficulty with a walking plan.

 
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้ม

เรียบเรียงโดย คุณสุนทราภรณ์ พิพัทรกุศลกุล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปรึกษา ผศ. พญ.จิตติมา บุญเกิด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 
รายการยาที่เสี่ยงต่อการหกล้ม

เรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิงกรองทอง พุฒิโภคิน

 
แคลเซียม โปรตีน และ วิตามินดีในผู้สูงอายุ

เรียบเรียงโดย พญ.จิตติมา บุญเกิด และพญ.อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ

 
สุขภาพสูงวัยปลอดภัยจากการหกล้ม

สุขภาพแข็งแรงในวัยสูงอายุ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486