โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

You are here

"ฟักทอง" รามา ฯ

ยลโฉม... "ฟักทอง" รามา ฯ ผลใหญ่ สีเหลืองเข้ม เนื้อหวานอร่อย ที่สำคัญ "ไร้สารพิษ" !!!

News_Date: 
Friday, 28 February, 2014