You are here

News
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร อาคาร 100 ปี

Awards
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

News
DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2021 “ปัจจัยก้าวสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00-19.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeing และ Facebook Live: ต้นกล้ารามาธิบดี

Awards
แสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2564

ด้านอุทิศตนเพื่อสังคม ด้านบริการ ยุวเพชรรามาธิบดี

InfoGraphics
2 วัคซีนสำคัญที่ควรได้รับ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

News
Good Ruck-Good Luck โชคดีมีรัก

วันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 13.00-15.00 น.

News
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

InfoGraphics
เมื่อผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 แต่เด็กไม่ติดเชื้อ จะดูแลอย่างไรดี

พิจารณาฝากเด็กไว้กับญาติหรือผู้อื่นที่พอจะดูแลเด็กได้

Pages