You are here

InfoGraphics
การปฐมพยาบาล "ข้อเท้าพลิก"

ข้อเท้าพลิกส่วนมากเป็นการพลิกของข้อเท้าเข้าด้านใน ทำให้เส้นเอ็นบริเวณตาตุ่มด้านนอกเกิดการยืดและบาดเจ็บ ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บที่บริเวณตาตุ่มด้านนอก

Awards
แสดงความยินดี

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 25

News
อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

News
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ปี 2563 จากมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

News
ปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
งานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conference

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

News
ขอเชิญร่วมงานปาฐกถา ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ครั้งที่ 15 เรื่อง Generation Disruptions

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

News
"บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง COVID-19"

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม วนธารา รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

News
มอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

News
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

News
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๖.๔๕-๙.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

News
ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages