ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Pediatric Nurses Conference 2017: Let’s Move Together for IV Care Quality

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2018

วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม (Basic and Advance Course in Dementia Care)

วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2017 ครั้งที่ 13 เรื่อง “Management Issues in Diabetes”

วันเสาร์ที่  28  ตุลาคม  2560 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

The Neuroimaging Symposium : 3rd ASNR International Imaging Series 2017

11 - 12 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง วิศวกรรมชีวการแพทย์: เทคโนโลยีแห่งอนาคต

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย How to diagnosed Hypersomnia of central origin?

ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 ศูนย์โรคการนอนหลับ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง "สมุนไพร ชะลอวัย (Anti-aging Herbs)"

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Clinicopathological Conference : A 17-year-old male with focal seizure for 1 day

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องบรรยาย 623-624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

เชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 24 "คุณภาพและศาสตร์พระราชา สู่รามาธิบดี"

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 8 - 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages