การฉีดวัคซีนให้ลูกก่อนจะครบกำหนดฉีด สามารถทำได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 
โรคมือ เท้า ปาก ป้องกันได้.. ด้วยการล้างมือ

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...

 
สิว (ตอนที่ 2)

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาล...

 
สิว (ตอนที่ 1)

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

 
มารู้จักยาเหน็บกันเถอะ

ผู้เขียน : ภญ.ทิพย์นภา จารุจิตมณีกุล งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Medical Simulation Room

ผู้เขียน : ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ

 
บุหรี่ไฟฟ้าทางออกของคนอยากเลิกบุหรี่จริงหรือ?

ผู้เขียน : นางอารยา หาอุปละ พยาบาลผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่าย...

 
เปลี่ยนรองเท้าแก้รองช้ำได้จริงหรือ?

ผู้เขียน : นายแพทย์สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์...

 
คันศีรษะ..อาการกวนใจของหลาย ๆ คน

ผู้เขียน : รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...

 
โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศ...

 
ยาพ่นจมูก (Nasal spray)

ผู้เขียน : ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 
ยาหยอดหู (Ear drops)

ผู้เขียน : ภก. คุณาวุธ จิรัฐติกร งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ...

Pages