You are here

คนไทยร้อยละ1-2 ป่วยโรคข้อสันหลังอักเสบติดยึด แพทย์ชี้ความรู้เรื่องโรคต่ำ อาจเสี่ยงต่อความพิการ

แหล่งที่มา: 
แนวหน้า