อยากผอมซื้อยาลดน้ำหนักทานเอง เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่

ผู้เขียน : อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
HPV... ไวรัสร้ายใกล้ตัวที่ควรป้องกันตั้งแต่วัยรุ่น

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วิธีการช่วยเหลือ “ของติดคอ”

ผู้เขียน : อมรรัตน์ ศุภมาศ พยาบาลประจำโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ความหลากหลายทางเพศ

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
รู้จักเลเซอร์ และคำแนะนำก่อนการเลือกใช้

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน แผนกผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obesity Hypoventilation Syndrom. What’s the update?

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 25/2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
HealthCare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ

พบกัน 3-6 ก.ย. 63 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เวลา 10.00-20.00 น.

 
T-25 ลดน้ำหนักให้หนุ่ม-สาวออฟฟิศ ได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : วิทพงศ์ สินสูงสุด ผู้จัดการศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สายตากับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
หมอฟันแนะหมั่นดูแลสุขภาพฟัน

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย

สนใจติดต่อ พญ.สกุลรัตน์ สาริกิจ โทร. 091-774-5210

Pages