ฟอกสีฟัน ทำให้ผิวฟันบาง และเสียวฟันจริงหรือ?

ผู้เขียน : ทพญ. ดร.สีตลา แสงกาญจนวนิช งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี” ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านยาต้านพิษในอนาคต

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ: เอกพจน์ รอดชาวนา, เมธี บัวจู

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานการศึกษาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...

 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2020: Infection Prevention and Control on the Move

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 508

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบระบายอากาศลานจอดรถภายในอาคาร ชั้น B1-B3

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-30 พฤษภาคม 2563 โดยจะส่งผลกระทบในพื้นที่จอดรถภายในอาคารลดลง

 
ลดเค็ม...พฤติกรรมสำคัญช่วยลดโรคร้ายอย่างได้ผล

ผู้เขียน : ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การผ่าตัดช่องท้องด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Assisted Surgery)

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย หน่วยศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณหมินจิ้น เย่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages