You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "รู้เท่าทันโภชนาการ" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ กินอยู่อย่างไรให้ชีวิตยืนยาว

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ปันน้ำใจสู่เด็กด่านซ้าย

สมทบทุนโครงการเพาะกล้าตาโขนน้อย ชื่อบัญชี: กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย เลขที่บัญชี: 433-0-10213-7

มินิคอนเสิร์ตการกุศล โดยศิลปิน JENNIFER KIM & BEN CHALATIT

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00-21.45 น. ณ World Ballroom 23rd Floor, Centara Grand at Central World

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ขยายเวลาการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนชั่วคราว เพิ่มอีก 1 เดือน

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการปรับปรุงเพื่อจัดลงเครื่องตรวจ SPECT และ SPECT-CT ใหม่

อบรมธรรมะ บำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 39

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

ดนตรีในสวนสุขวนา

ทุกวันพุธ เวลา 17.00-19.00 น. ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 29 มกราคม 2563

RAMATHIBODI FITNESS CENTER

26 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบริหาร

งามอย่างไทย สืบสานตำนาน แห่งสายน้ำ

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 30

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 "บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ"

ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีด้วยการสั่งซื้อของที่ระลึก ปี 2563

สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (ข้างหอพักพยาบาล 2) โทร. 0-2201-2026 (คุณเอ็ม)

Pages