You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
งามอย่างไทย สืบสานตำนาน แห่งสายน้ำ

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 30

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 "บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ"

ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีด้วยการสั่งซื้อของที่ระลึก ปี 2563

สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (ข้างหอพักพยาบาล 2) โทร. 0-2201-2026 (คุณเอ็ม)

 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
วันไข่โลก

11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00-16.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคารหลัก (อาคาร 1)

 
รับสมัครงานสารสนเทศ

Java Devloper 3 ตำแหน่ง System Analyst 2 ตำแหน่ง

 
ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ ๓ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ โถงพระราชบิดา ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโอกาสครบ ๗ รอบ และร่วมฟังปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ ๑๘

ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
ดนตรีบรรเลง บทเพลงกล่อมใจ

ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน เวลา 11.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าการเงินกลาง ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages