You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "สมอง ปอดโปร่ง โลกสดใส ใจเป็นสุข"

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เลื่อนการจัดงานเดิน-วิ่ง 55 ปี รามาธิบดี

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เรียนวาดภาพสีน้ำ ประจำปี 2564

จัดการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มเรียน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2563-2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน-30 พฤศจิกายน 2563

 
หนังสือออกใหม่ใน "โครงการตำรารามาธิบดี"

เรื่อง "การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา : การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล"

 
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๖.๔๕-๙.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง 910 A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages