งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ครอบครัว

ในวันที่ 5, 12, 30 - 31 ธันวาคม 2559 และ 1 - 3 มกราคม 2560

 
ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ

ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น.

 
ประกาศปิด ศูนย์ทันตกรรม

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 - 16.30 น.

 
ประกาศปิด ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

 
แจ้งวันปิดให้บริการของศูนย์ทันตกรรม

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559

 
งดให้บริการคลินิกพิเศษจักษุนอกเวลาราชการ

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และ 21 ตุลาคม 2559

 
ประกาศปิดให้บริการ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. 

 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2559 โดยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย เฉพาะแพทย์ที่อยู่เวรเท่านั้น

 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2559 โดยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย เฉพาะแพทย์ที่อยู่เวรเท่านั้น

Pages