You are here

 
ท่านผู้หญิงบริจาค

ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์  คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ  อาจารย์แพทย์  รับมอบเงินจาก ท่านผู้หญิงวิระยา...

 
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ไชยา อภิชโย
ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ไชยา อภิชโย วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2...
 
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสต...
 
ยินดีต้อนรับ Prof.Miloslar Kuba ในการหารือความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับด้านความร่วมมือ (MOU) กับ Prof. Miloslav  Kuba
...

Pages