งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Q Space MC ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 
มารู้จักยาเหน็บกันเถอะ

ผู้เขียน : ภญ.ทิพย์นภา จารุจิตมณีกุล งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
คุณสมปอง บุญรัตน์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
คุณวันทนีย์ อิงคตานุวัฒน์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลชุมชน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง “Handheld Ultrasound” นวัตกรรมช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 
Medical Simulation Room

ผู้เขียน : ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ

 
บุหรี่ไฟฟ้าทางออกของคนอยากเลิกบุหรี่จริงหรือ?

ผู้เขียน : นางอารยา หาอุปละ พยาบาลผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages