You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
Academic Position Club ครั้งที่ 8 (Club เพื่อการให้คำปรึกษาการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 517

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุจำนวน 71 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 514 ให้แก่โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ตู้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk)

พร้อมให้บริการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สอนกู้ชีพ CPR

โครงการจิตอาสา CPR เทิดพระเกียรติ ร.10

 
ขอเชิญนักวิ่งและผู้สนใจร่วมกิจกรรม RAMA SURGERY FAMILY VIRTUAL RUN

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. รับจำนวน 1,000 คู่ (2,000 คน)

 
Valentine's Day "ความรัก" สามารถถ่ายทอดออกมาในหลายรูปแบบ

ระยะเวลาส่งภาพถ่ายตั้งแต่ วันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2563

 
งานดนตรีใต้หอ

FEBRUARY 21, 2020 6 PM ONWARDS หอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สวนสุขวนา ชั้น ๑๐ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 508

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

Pages