You are here

ผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่น

ผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่น
ผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่นผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่น
ผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่นผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่นผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่นผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่นผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่นผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่นผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่นผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่นผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่น
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดแข่งขัน “Rama Talent 2019” รอบออดิชั่น เพื่อคัดเลือก 3 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันรามาฯ สามัคคี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีบุคลากรรามาธิบดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรม 
ซึ่งทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 3 ทีม ได้แก่
1. โปงลางรามาฯ จากงานสังคมสงเคราะห์ งานเภสัชกรรม และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะฯ
2. ไก่น้อยจากป่าใหญ่ จากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
3. กุมารน่ารัก คึกคัก คุกคิก จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล