พิธีมอบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “Hand Cleaning Moving Together” ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)
พิธีเปิดโครงการ "อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว" Season 3

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL และ LINE OFFICIAL RAMATHIBODI
เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอสซีบีปาร์คพลาซ่า รัชโยธิน
อบรมวิชาการระยะสั้น "The 13th Ramathibodi Annual Review in Pediatrics 2019"

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมตอบแบบสอบถาม “การรับข่าวสารบุคลากรรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

โครงการ 200 Eyes Challenge คืนความสดใส มอบโลกใบใหม่ ให้ผู้ป่วยต้อกระจก
เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร
ต้อนรับคณะจาก Sahlgrenska Academy, Göteborg University ประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารบริหาร

Pages