You are here

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย
 

อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 3 คัน จากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา โดยมีคุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ร่วมส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รับส่งดูแลผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ รางน้ำ