You are here

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวัน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวัน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวัน
 

รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนคณะฯ ในพิธีบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวัน โดยมี นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร