ทีมงาน 4 ล้อสายบุญ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มอบเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

RAMATHIBODI FITNESS CENTER

26 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับแพทย์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

พิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องพลังแห่งพยาบาล: การสร้างความตระหนักและสร้างสรรค์สังคมที่เป็นมิตรต่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบริหาร

งามอย่างไทย สืบสานตำนาน แห่งสายน้ำ

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages