บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณยุทธนา-คุณทัศนีย์ เฉลิมกิตติชัย มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คณะฯ ขอเชิญชวนบุคลากรสวมเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ หรือสวมเสื้อโทนเหลือง

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒

อบรม “ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติและกระบวนการทำงาน”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Emergency Care 2019 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน)

วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

คณบดีฯให้การต้อนรับ Prof. Bryan McNally

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นพันธมิตรด้านกรอบกลยุทธ์ กับ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา และ Preclinic สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2019

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายสารสนเทศ ต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูงานระบบ IT ของคณะฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 318 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 49)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี เวลา 13.30 - 15.30 น. 

Pages