อ. พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล “งานวิจัยที่มีแบบแผนกับผู้ป่วยโรค SLE”

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ: เมธี บัวจู

 
กรมที่ดิน บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา pioglitazone และยา metformin สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิด plaque ในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานหรือผู้ป่วยเบาหวาน : การศึกษาไปข้างหน้าคู่ขนานแบบสุ่มและไม่ปกปิด

สถานที่ : หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ยุติการรักษาได้ไหม ถ้าไม่อยากไปต่อ

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ภาพกิจกรรมวันรักษ์การได้ยินโลก 2564 (World Hearing Day)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณโมรา โมรินทร์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
คุณสุวรรณา-คุณวรรณี ไหลไพบูลย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสมศรี ชวลิตวรกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
กิจกรรม “วันโรคอ้วนโลก” (World Obesity Day)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เสวนา “วัคซีนโควิด-19 เรื่องที่ชาวรามาฯ ควรรู้”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages