กิจกรรม Sharing: AMEE Student Task Force

วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 459

วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

แจ้งย้ายหน่วยบริการเคมีบำบัด SSS2

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ บริษัท แก้วมณี (2018) จำกัด

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ ทำอย่างไร...เมื่อผู้ป่วยและญาติเห็นไม่ตรงกัน

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

พิธีลงนามสัญญาให้บริการทางการแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2561 ณ  ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน “เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี

ซ้อมแผนป้องกันระบบ IT กรณีเกิดความเสียหาย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พบหมอที่รามาฯ พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

เราช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

Pages