ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิต และชิมอาหารในงาน The Taste of Mom's Cooking (อาหารรสมือแม่)

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 ฝ่ายโภชนาการ เวลา 10.00 - 13.00 น.
 

กิจกรรม CNMI Campus Life

เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

อบรม เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คุณสมยศ เลิศสุมิตรกุล มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กด = ต่อชีวิต

ชีวิตผู้ป่วยนับล้าน คอยน้ำใจจากท่าน บริจาค 100 บาท ซื้อเครื่องมือแพทย์ สอบถามข้อมูล 0-2201-1111

กิจกรรม “ตลาดนัดสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 อาคาร 1

ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. และวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น. 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศึกษาดูงานระบบธุรกิจอัจฉริยะของคณะฯ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศ ขอเรียนผู้ป่วยทุก ๆ ท่านทราบ กรุณานำยาลดความดัน Valsartan ยี่ห้อ VALATAN และ VALSARIN มาเปลี่ยนกับ รพ. ที่รับยาไป

เนื่องจาก อย. เรียกคืน สงสัยมีการปนเปื้อน

Pages