คุณประสิทธิ์-คุณวันดี ฉลองชัยชาญ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หากท่านมีประวัติเดินทางมาจาก เมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน ภายใน 14 วัน

มีอาการไข้ร่วมกับอาการดังต่อไปนี้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย

โรคหัด (Measles)

ผู้เขียน : อ. ดร. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม “เรียนรู้อาหารเบาหวานลงไต”

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

งานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Together

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

โรคติดเชื้อที่พบบ่อย จากสัตว์เลี้ยง

ผู้เขียน : อ. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ใช้ยาทาสเตียรอยด์อย่างไรให้ปลอดภัย

ผู้เขียน : ภก.ชวัลวิชญ์ เลิศตระการสกุล ภญ.นันทพร เล็กพิทยา เภสัชกรคลินิก งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ. ดร.งามพิศ สัตย์สงวน มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณศิริศักดิ์-คุณวราภรณ์ เกรียงโกมล และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท สหบางปลากดอุตสาหกรรม จำกัด

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท สแตนดาร์ดแคน จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสุเทพ-คุณลัดดา เตชพาหพงษ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ร้านทองฟูคอนกรีต จังหวัดสมุทรปราการ

Pages