วันรักษ์การได้ยินโลก World Hearing Day 2018; Hear The Future.

วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 61 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

มอร์ฟีนกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย จำเป็นต้องใช้จริงหรือ

ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ลดอ้วน ลดโรค

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ตัดสินใจอย่างไรดี ?

ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง

ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วม การดูแลแบบประคับประคอง คืออะไร ? ทำไมต้อง...

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประกาศสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ยังไม่เปิดการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน

ปิดปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิต และค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

Pages