ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์จะมีการซ้อมอพยพหนีไฟ

ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เอดส์โลก

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกึยรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Safety Home...Safety Society “บ้านปลอดภัย...สังคมไทยไร้ความรุนแรง” เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ประจำปี 2562

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย "ด้วยพิโคเซคอนเลเซอร์ชนิดพลังงานต่ำ 1,064 นาโนเมตร และด้วยคิวสวิทช์เอ็นดีแย็กเลเซอร์ชนิดพลังงานต่ำ 1,064 นาโนเมตร"

- อายุ 18 ปีขึ้นไป - แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง - มีฝ้าชนิดผสมบริเวณแก้มทั้งสองข้าง

ขอเชิญร่วมโครงการวิจัย การรักษาฝ้าชนิดผสม

สนใจติดต่อ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งดแจกถุงหูหิ้วพลาสติก

1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เปิดแล้ววันนี้! ระบบ e-Donation บริจาคเงินออนไลน์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking หรือทางเว็บไซต์ giverama.mahidol.ac.th

ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) แจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการชั่วคราว

วันที่ 4-5, 8, 11 และ 14 พฤศจิกายน 2562 เปิดให้บริการ 08.00-12.00 น. (งดให้บริการช่วงบ่าย)

วันเบาหวานโลก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-12.30 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ เบาหวานและครอบครัว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือกเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการ

ทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. เริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์สาขาโรงเรียนเรวดี

Pages