จึงของดการให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2558

 

ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในวันพุธที่ 31 ธ.ค. 2557 ถึง วันเสาร์ที่ 3 ม.ค. 2558 เนื่องจากเป็นวันหยุดปีใหม่  และจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 ม.ค. 2558

 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะเปิดทำการในวันที่ 4 มกราคม 2558

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2557 และวันที่ 3-4 มกราคม 2558 

 

วันที่ 18 และ 25 ธันวาคม 2557 หน่วยตรวจหู คอ จมูก โซน H ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 

แจ้งงดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557

Pages