รามาฯร่วมใจ แก้ไขวิกฤตภัยแล้ง

ด้วยการตั้งใจทำ 5 อย่างนี้ให้อยู่ในชีวิตประจำวัน

งานแถลงข่าว "รู้จักฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี"

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ฟาร์มสร้างสุข คลอง 13 จ.ปทุมธานี เวลา 13.00 น.

เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

วันที่ 25 มีนาคม 2558   ณ (คลอง13) ต. หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  

ลดการใช้พลาสติก

แยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ง่ายต่อการนำมาใช้ใหม่ ร่วมรณรงค์ใช้ปิ่นโต แทนการใส่ถุงพลาสติก

ลดการกินเนื้อสัตว์ เพิ่มการกินผัก

กินอาหารมังสวิรัติ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ถึง 1,360 กิโลกรัมต่อคนต่อปี กินอาหารตามฤดูกาลช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

เลิกใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง

กระดาษใช้ให้คุ้มค่า นำอีกหน้ากลับมาใช้ใหม่

ละเว้นการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้

ใช้เท่าที่จำเป็น และปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ร่วมกันปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า จอคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ ในช่วงเวลาพัก ประชุม และหลังเลิกงาน

SAME WAY LET'S GO TOGETHER

ทางเดียวกันไปด้วยกัน เลือกใช้บริการรถสาธารณะ ประหยัดน้ำมัน ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์

เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   ณ  (คลอง13) ต. หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

Rama Network (1/20) Save The World

ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

Pages