ข่าวสารกิจกรรม / วันทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  ข่าวสารน่ารู้  (ดูทั้งหมด)

โครงการเกษตรอินทรีย์สร้างวิถีสุขภาพ จัดกิจกรรมปลูกผักบุ้ง ณ สวนสุขวนา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

รับมอบสเปรย์ฉีดหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ขวด จากรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณบดี คณะเภสัชศาสต...

กิจกรรม Cooking class โครงการกลัวอ้วนแล้วไม่อยากอ้วนอีก Season 1 วันที่ 17 มิถุนายน 2563

โครงการเกษตรอินทรีย์สร้างวิถีสุขภาพ จัดกิจกรรมปลูกผักบุ้ง ณ สวนสุขวนา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

รับมอบสเปรย์ฉีดหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ขวด จากรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณบดี คณะเภสัชศาสต...

กิจกรรม Cooking class โครงการกลัวอ้วนแล้วไม่อยากอ้วนอีก Season 1 วันที่ 17 มิถุนายน 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ศจย. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภ...

  ข้อมูลเพื่อสุขภาพ  (ดูทั้งหมด)
งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543