ข่าวสารกิจกรรม / วันทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  ข่าวสารน่ารู้  (ดูทั้งหมด)

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ตระหนักรู้พิษภัยบุหรี่ในธีม "บุหรี่เผาปอด"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครผู้ป่วย และมอบเกียรติบัตร แก่อาสาส...

กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการป้องกันการจมน้ำ และการปฏิบัติก...

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ตระหนักรู้พิษภัยบุหรี่ในธีม "บุหรี่เผาปอด"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครผู้ป่วย และมอบเกียรติบัตร แก่อาสาส...

กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการป้องกันการจมน้ำ และการปฏิบัติก...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฟาร์มสร้างสุขฯ ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ เนื่องในโอกาสวันพ...

  ข้อมูลเพื่อสุขภาพ  (ดูทั้งหมด)
งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543