ข่าวสารกิจกรรม / วันทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  ข่าวสารน่ารู้  (ดูทั้งหมด)

เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ ออกกำลังกาย สนุกได้ ปลอดภัยด้วย ในวัน...

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจของคณะฯ ที่โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมศึกษา...

กิจกรรม KidS Kitchen ปิดหน้าจอ รอเข้าครัว กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก วันที่ 12 ม...

เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ ออกกำลังกาย สนุกได้ ปลอดภัยด้วย ในวัน...

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจของคณะฯ ที่โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมศึกษา...

กิจกรรม KidS Kitchen ปิดหน้าจอ รอเข้าครัว กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก วันที่ 12 ม...

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน รามาธิบดี จัดกิจกรรมแนะนำการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน วันที่ 1 กุม...

  ข้อมูลเพื่อสุขภาพ  (ดูทั้งหมด)
งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543