ข่าวสารกิจกรรม / วันทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  ข่าวสารน่ารู้  (ดูทั้งหมด)

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการออกกำลังกายในโครงการ เริ่มต้น 60 นาที เพื...

กิจกรรมปิดตัวโครงการ อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season วันที่ 23 กันยายน 2562

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม "ยางยืด ยืดชีวิต" ให้ความรู้ สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติการบริหาร...

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการออกกำลังกายในโครงการ เริ่มต้น 60 นาที เพื...

กิจกรรมปิดตัวโครงการ อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season วันที่ 23 กันยายน 2562

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม "ยางยืด ยืดชีวิต" ให้ความรู้ สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติการบริหาร...

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

  ข้อมูลเพื่อสุขภาพ  (ดูทั้งหมด)
งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543