ข่าวสารกิจกรรม / วันทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  ข่าวสารน่ารู้  (ดูทั้งหมด)

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน รามาธิบดี จัดกิจกรรมแนะนำการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน วันที่ 1 กุม...

วันที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์เสริมพลังสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม "หุ่นสวยด้วยผัก" โดยมีวิทย...

กิจกรรม "เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี" วันที่ 21 มกราคม 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื...

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน รามาธิบดี จัดกิจกรรมแนะนำการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน วันที่ 1 กุม...

วันที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์เสริมพลังสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม "หุ่นสวยด้วยผัก" โดยมีวิทย...

กิจกรรม "เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี" วันที่ 21 มกราคม 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื...

วันที่ 6 มกราคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกร...

  ข้อมูลเพื่อสุขภาพ  (ดูทั้งหมด)
งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543