วันที่ 20 มกราคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงก...

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ลีลาภิวั...

 

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมมอบขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่ลดน้ำหนักได้ถึงเป้าห...

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมวันดินโลก

 

กิจกรรมวันดินโลก วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ดูเนื้อหาข่าวสารน่ารู้

ข้อมูลเพื่อสุขภาพ

RAMA CHEER ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดีดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA
งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543