วันที่ 24 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม มอบรางวัลและปิดโครงการกลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอี...

 

วันที่ 23 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานสื่อสอารอ...

 

วันที่ 14 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ มอบปฏิทินเก่าที่ได้จากการรับบริจาค แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่...

 

วันที่ 9 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี ณ ห้องจัดเลี้...

 

ฟาร์มสร้างสุขได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 6 โรงเรียน และนักศึกษาแพทย์ช...

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ป่วยรามาธิบดี หัวข้อ บทบ...

ดูเนื้อหาข่าวสารน่ารู้

ข้อมูลเพื่อสุขภาพ

RAMA CHEER ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดีดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA
งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543