พิธีเปิดหน่วยบริการสุขภาพบุคลากรแห่งใหม่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ รุ่นที่ 2

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม1-2 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประชุมระบบบริการสุขภาพ Service Plan เขต 6 เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบ...

 
งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 5

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น  7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันประสา...

 
คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ (EdPEx) ประจำปี 2559

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 611  ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยา...

 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง / ความปลอดภัยในผู้ป่วย (FMEA & Risk Management for Patient Safety)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

...
 
Rational Drug Use Hospital (RDU)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
งานพัฒนาคุณภาพงานให้การต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดประชุม เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จัดประชุมเรื่อง “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการโรงเรียนฯ” ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดประชุมเรื่อง “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการโรงเรียนฯ” ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 8 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 
การประชุมชี้แจงทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบา...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0