You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ละครเวทีการกุศล ก่อนฟ้าจะสาง เดอะมิวสิคัล

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Rama Surgeons Alumni 2019

On Sunday night, 14th July 2019 06.00-10.00 pm. At Mook Room, Ambassador City Jomtien Pattaya

ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและอาจารย์แพทย์ทุกท่าน ร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2562

ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30-22.00 น. ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00-21.00 น. ณ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2562
เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อแนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 481
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
ขอเรียนเชิญบุคลากรชาวรามาธิบดี และผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ ปิดการจราจรภายในคณะฯ เพื่อจัดกิจกรรมงาน "เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"

วันที่ 18 พ.ค. 62 เวลา 12.00 น. ถึง 19 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนตั้งแต่ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จนถึงประตู 5 (ประตูอาคารพัสดุ)

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 476

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 474
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
งานเลี้ยงละศีลอด ชมรมมุสลิมรามาธิบดี ขอเชิญฟังบรรยายในหัวข้อ “คุณค่าเดือนเราะมะฎอน เดือนแห่งความประเสริฐ”

ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ห้องประชุม 910 BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages