You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญหน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และนักศึกษา นำ Stethoscope มาทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพวัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และเป็นการยืดอายุการใช้งาน

ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้่น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) หน้าการเงินกลาง

ประกาศ นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ และรศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "Common sleep disorders for neurologists"

ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เชิฐชมงานนิทรรศการ 100 ปี เปรม บุรี

พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย และ จับรางวัลใหญ่ในวันพุธที่ 14 พ.ย. 2561

กิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ Disruptive Technology

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนสมาคมฯ

สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (ข้างหอพักพยาบาล 2) เบอร์โทรศัพท์ 02-201-2026,084-922-9417

...
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาศักยภาพด้านการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวระดับพื้นที่

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. 

ประกาศ ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ, อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ และ ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนพ...

ประกาศ ศ. นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages