RESEARCH CAMP 2021 (On sightseeing) ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบั...

 
รางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบายทางเลือกการจัดการวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

 
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรรามาธิบดีร่วมกิจกรรม “Rama Earth Hour 2021”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เชิญชวนประกวดบทร้อยกรอง ในหัวข้อ "รามาธิบดีที่รัก" เนื่องในโอกาส "วันรามาธิบดี" วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เริ่มส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศผลวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ษ. ๒๕๖๔

 
ย้อนรอยวิถีอาหารไทย

ผู้เขียน : แพรวพาชิม

 
วัณโรคปอด รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

วัณโรคปอดเป็นโรคติดต่อทางการหายใจ

 
โครงการอบรม “ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง” (Security Awareness Training) รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมวันรับใบประกาศนียบัตร วันจบปีการศึกษา 2564 ของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ บริเวณสนามเด็กเล่น ภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี

 
คุณปัญญา มณีขาว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2

Pages