สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ด้วย 3D Printing

ผู้เขียน : เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ: เมธี บัวจู

โครงการออกหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลผู้ยากไร้ “Brightness to Nepalese’s Eyes” ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 ณ อาคารพลังศรัทธาไทย อุทยานมรดกโลก ลุมพินี เมืองไพราวา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน "รามาฯ สามัคคี 2562"

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มาทำความรู้จักปานสตรอว์เบอร์รี่กันเถอะ

ผู้เขียน : พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 504

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

กรมปศุสัตว์และคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณพรทิพย์ ธนไพศาล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เภสัชกรสุเพียร-เภสัชกรหญิงมันทนา สุทธานุรักษ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งาน “การแข่งขันเดิน-วิ่งประเพณี รามาฯ สามัคคี” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“๑๙ ธันวาคม วันอาภากรรำลึก” ประวัติศาสตร์ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages