สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 50 ปี จักษุรามาวิชาการ (50 Years Ophthalmology Ramathibodi Acadamic Day)

Tuesday 26th November, 2019 :  World Ballroom 23rd Floor, Centara Grand at Central World

General | Read More

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2562

 

General | Read More

The 34th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress held in conjunction with The The 43th Annual Meeting of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand

Education | Read More

งานประชุมวิชาการ Euretina 2019

5th Sep To 8rd Sep, 2019 Paris, France

Education | Read More

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา

General | Read More

32 nd Asia-Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS) annual meeting 2019

Education | Read More

45th North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) 2019

Education | Read More

ภาพบรรยากาศงานทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 

General | Read More

ภาควิชาจักษุวิทยาต้อนรับจักษุแพทย์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคตา จำนวน 15 ท่าน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

General | Read More

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล ร่วมทำพิธีเปิด “หอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก” 

General | Read More

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร Nurse Preceptorship: Care of Patients with Retinal Disease

Education | Read More

งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรัตนิน ภาควิชาจักษุวิทยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา

General | Read More

Pages