สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

International Council Of Ophthalmology

เปิดรับสมัคร Standard Examinations & Advand ICO 2020

                         

Visual Science (without Optic, Refraction and Instruments)     ค่าสมัครสอบ   =  7,700 บาท

Visual Science (with Optic, Refraction and Instruments)         ค่าสมัครสอบ    =  8,600 บาท

Optic, Refraction and Instruments                                       ค่าสมัครสอบ    =   5,900 บาท 

                                    yes เอกสารประกอบ  1. สำเนาใบ ว.   2. สำเนาใบ Transcript

 

Clinical Ophthalmology                                                       ค่าสมัครสอบ    =   9,900 บาท

                                  ​​​​​​​yesเอกสารประกอบ 1. สำเนาใบ Certificate  Visual Science และ Optic 

   Visual Optic & Clinical form

Advance Ophthalmology                                                     ค่าสมัครสอบ    =  14,000 บาท

                                    yes​​​​​​​เอกสารประกอบ 1. สำเนาใบ Certificate Clinical Science

Advance Ophthalmology  form

 

  • ขอให้ชำระผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี หน่วยการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา เลขที่บัญชี 026-454079-5

 

  • กรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและ สำเนาการชำระเงิน

คุณศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์  อาคาร 1 ชั้น 5

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

สอบถามเพิ่มเติม  Email: LAKJIYA@YAHOO.COM โทร.02-2012729

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารและชำระเงินภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 

 

 

 

ขอแจ้งกำหนดการสอบ ICO 2020  ดังนี้

Standard Examinations : 20 Aprit 2020

Basic Science : 08.30 - 11.30     

Optic Science :12.00 - 13.30 

Clinical Science: 08.00 - 12 .00 

Advance: 09.00 - 12.00

สถานที่สอบ: ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี