สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

International Council Of Ophthalmology

 

ขอแจ้งกำหนดการสอบวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 

Standard Examinations : 21 July 2020

Basic Science :   10.30 - 13.30  ห้อง 622- 623  อาคารเรียนรวม

Optic Science : 13.30 - 15.00 ห้อง 622 อาคารเรียนรวม

Clinical Science:  09.30 -13.30  ห้อง 624 อาคารเรียนรวม

Advance:  09.30 - 12.30 ห้อง 624 อาคารเรียนรวม

สถานที่สอบ:

ห้อง 622 - 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ดาวน์โหลดเอกสารการสอบได้เลยค่ะ

ดาวน์โหลดคู่มือการสอบตามรายการด้านล่างได้เลยค่ะ   

enlightenedVisual Sciences 

enlightenedOptic, Refraction and Instruments

enlightenedClinical Ophthalmology 

enlightenedAdvanced Examination

enlightenedICO e-source

mailรายชื่อผู้สมัครสอบ Visual Sciences, Optic and Clinical

mailรายชื่อผู้สมัครสอบ Advanced Examination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัคร Standard Examinations & Advand ICO 2020

                         

Visual Science (without Optic, Refraction and Instruments)     ค่าสมัครสอบ   =  7,700 บาท

Visual Science (with Optic, Refraction and Instruments)         ค่าสมัครสอบ    =  8,600 บาท

Optic, Refraction and Instruments                                       ค่าสมัครสอบ    =   5,900 บาท 

                                    yes เอกสารประกอบ  1. สำเนาใบ ว.   2. สำเนาใบ Transcript

 

Clinical Ophthalmology                                                       ค่าสมัครสอบ    =   9,900 บาท

                                  yesเอกสารประกอบ 1. สำเนาใบ Certificate  Visual Science และ Optic 

   Visual Optic & Clinical form

Advance Ophthalmology                                                     ค่าสมัครสอบ    =  14,000 บาท

                                    yesเอกสารประกอบ 1. สำเนาใบ Certificate Clinical Science

Advance Ophthalmology  form

 

  • ขอให้ชำระผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี หน่วยการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา เลขที่บัญชี 026-454079-5

 

  • กรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและ สำเนาการชำระเงิน

คุณศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์  อาคาร 1 ชั้น 5

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

สอบถามเพิ่มเติม  Email: LAKJIYA@YAHOO.COM โทร.02-2012729

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารและชำระเงินภายในวันที่ 24 มกราคม 2563