สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

International Council Of Ophthalmology

ประกาศการรับสมัคร ICO 2021

สอบวันที่ 18 ตุลาคม 2564  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมัครด้วยตนเองได้ที่     https://ico.smartsimple.ca/s_Login.jsp

เอกสารที่ควรมีในการกรอกใบสมัคร

1.ใบปริญญาบัตร

2.ใบ ว.

3. หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้าน 

4. ค่าสมัครสอบ

  • Visual Sciences with Optics Refraction & Instruments  660 CHF
  • Visual Sciences only  415 CHF
  • Optics, Refraction & Instruments only  410 CHF
  • Clinical only  825 CHF
  • Advanced 115 only  660 CHF