สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

International Council Of Ophthalmology

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ICO 2021

สอบวันอังคารที่ 30 มีนาคม  2564

ห้องรัตนิน และ ห้องอาชวดิศ อาคาร 1 ชั้น 5 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาสอบ

Visual Science: 09.00 – 12.00

Optic :12.10 – 13.40

Clinical Science: 08.00 – 12.00

Fico: 09.00 - 12.00 

รายชื่อผู้เข้าสอบ

Basic , Optic  and Clinical     

FICO 115

FICO 180

เปิดรับสมัคร Standard Examinations & Advand ICO 2021  

  หมดเขตรับสมัครวันที่   15 มกราคม 2564       

 

ประกาศแจ้งค่าสมัครสอบ

         

Visual Science   (with Optic, Refraction and Instruments)        

Visual Science Only

Optic, Refraction and Instruments                                       

                                    yes เอกสารประกอบ  1. สำเนาใบ ว.   2. สำเนาใบ Transcript

 

Clinical Ophthalmology                                                    

                                  yesเอกสารประกอบ 1. สำเนาใบ Certificate  Visual Science และ Optic 

  

Advance Ophthalmology                                                     

                                    yesเอกสารประกอบ 1. สำเนาใบ Certificate Clinical Science

 

Download เอกสารสมัครสอบ Visual science and Cinical science คลิก

Download เอกสารสมัครสอบ Advance คลิก

 

ผู้สนใจสมัคร กรุณาส่งเอกสาร ที่ คุณศิริลักษณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี  หรือ Scan เอกสาร ส่ง Email : LAKJIYA@YAHOO.COM  

 

ค่าสมัครสอบ ICO  2021

1.Visual Science   (with Optic, Refraction and Instruments)        9,300

2.Visual Science Only   8,300 บาท

3.Optic, Refraction and Instruments      6,300

4.Clinical Ophthalmology     10,800

5.Advance Ophthalmology  16,700

 

ขอให้ชำระผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี หน่วยการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา

เลขที่บัญชี 026-454079-5

  • กรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและ สำเนาการชำระเงิน

คุณศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์  Email: LAKJIYA@YAHOO.COM

อาคาร 1 ชั้น 5

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

สอบถามเพิ่มเติม  โทร.02-2012729

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................

 

 

 

 

คลิกดาวน์โหลด ICO e-source Syllabuses 

                                     

                                            

 

 

ผู้สนใจสมัคร กรุณาส่งเอกสาร ที่ คุณศิริลักษณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี  หรือ Scan เอกสาร ส่ง Email : LAKJIYA@YAHOO.COM  

ขอให้ชำระผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี หน่วยการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา

เลขที่บัญชี 026-454079-5

  • กรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและ สำเนาการชำระเงิน

คุณศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์  อาคาร 1 ชั้น 5

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

สอบถามเพิ่มเติม  Email: LAKJIYA@YAHOO.COM โทร.02-2012729