บริษัท อี.ไอ. โปรดักส์ จำกัด มอบถุงคลุมเท้าแพทย์

 

ให้ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

กองบุญสร้างอริยะ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

ให้ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

ขอขอบพระคุณ ผู้แทนจากโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel)

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ขอขอบพระคุณ ผู้มอบพลังน้ำใจ 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคหน้ากากอนามัย N 95 

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาระดับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

 

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีงบประมาณ 2563

 

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ Enneagram

 

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ( Lunch Talk ) 

 
"กัญชา...ทางการแพทย์"

บรรยายกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง "กัญชา...ทางการแพทย์" 

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม พศ.2563

 

เมื่อวันที่  27 มกราคม  พศ.2563

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486