การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การรักษาพยาบาล
รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
สูตรถนอมดวงตา 20-20-20 เมื่อต้องดูจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ

ทุก ๆ 20 นาที ผ่อนคลายดวงตาเป็นเวลา 20 วินาที มองไปไกล ๆ 20 ฟุต

ผู้รับบริการสามารถทำการตรวจวินิจฉัย X-RAY ด้วยเครื่อง CT Scan/MRI/Ultrasound/Mammogram

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงานแถลงข่าวโครงการ "กด = ต่อชีวิต"

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-20.00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม 1 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Legal & Ethical Issues in Nursing: Update Situations in Digital Era?

วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีแก่  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินรัตน์ บัวงาม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

สูตรถนอมดวงตา 20-20-20 เมื่อต้องดูจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ

ทุก ๆ 20 นาที ผ่อนคลายดวงตาเป็นเวลา 20 วินาที มองไปไกล ๆ 20 ฟุต

ผู้รับบริการสามารถทำการตรวจวินิจฉัย X-RAY ด้วยเครื่อง CT Scan/MRI/Ultrasound/Mammogram

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงานแถลงข่าวโครงการ "กด = ต่อชีวิต"

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-20.00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม 1 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Legal & Ethical Issues in Nursing: Update Situations in Digital Era?

วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีแก่  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินรัตน์ บัวงาม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้