การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การรักษาพยาบาล
รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
กินอย่างไร ห่างไกลข้อเข่าเสื่อม

มะเขือเทศ องุ่น บลูเบอร์รี่ ถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่ว ช็อกโกแลต สาหร่ายสีน้ำตาลในแกงจืด ผักกูดเกี๊ยะปรุงสุก(ต้มในน้ำด่าง) น้ำทับทิมและผลทับทิม

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “กิจกรรมทางกาย” กลายเป็นเรื่องระดับชาติได้อย่างไร?

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ ห้องบรรยาย 623 อาคารเรียนรวม ชั้น 2

การอบรมหลักสูตร Asset Care “ครุภัณฑ์นั้นง่ายแค่ปลายนิ้ว”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Clinicopathological Conference: A 10-year-old boy with acute encephalopathy

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องบรรยาย 623-624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Pediatric Nurses Conference 2017: Let’s Move Together for IV Care Quality

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

ข่าวน่ายินดี รายการ รามาสแควร์ รับรางวัล พิฆเนศวร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดออนไลน์

สร้างขึ้นจากการติดตามศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยภายใต้โครงการศึกษาพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

แบบคัดกรองเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม (Screening autism spectrum disorder: M-CHAT)

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป กุมารแพทย์ และบุคคลที่สนใจ สามารถใช้แบบคัดกรองดังกล่าวคัดกรองเด็กที่สงสัยกลุ่มอาการออทิสซึมได้

กินอย่างไร ห่างไกลข้อเข่าเสื่อม

มะเขือเทศ องุ่น บลูเบอร์รี่ ถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่ว ช็อกโกแลต สาหร่ายสีน้ำตาลในแกงจืด ผักกูดเกี๊ยะปรุงสุก(ต้มในน้ำด่าง) น้ำทับทิมและผลทับทิม

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “กิจกรรมทางกาย” กลายเป็นเรื่องระดับชาติได้อย่างไร?

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ ห้องบรรยาย 623 อาคารเรียนรวม ชั้น 2

การอบรมหลักสูตร Asset Care “ครุภัณฑ์นั้นง่ายแค่ปลายนิ้ว”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Clinicopathological Conference: A 10-year-old boy with acute encephalopathy

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องบรรยาย 623-624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Pediatric Nurses Conference 2017: Let’s Move Together for IV Care Quality

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

ข่าวน่ายินดี รายการ รามาสแควร์ รับรางวัล พิฆเนศวร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดออนไลน์

สร้างขึ้นจากการติดตามศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยภายใต้โครงการศึกษาพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

แบบคัดกรองเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม (Screening autism spectrum disorder: M-CHAT)

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป กุมารแพทย์ และบุคคลที่สนใจ สามารถใช้แบบคัดกรองดังกล่าวคัดกรองเด็กที่สงสัยกลุ่มอาการออทิสซึมได้