การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การบริบาล
(การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย)
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
โรคลมแดด อันตรายช่วงหน้าร้อน

หากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จะส่งผลให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูง และอ่อนเพลียจากความร้อน

คณะผู้แทนจาก Peking University Health Science Center เยือนรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมเขียนแบบประเมินตนเอง (SAR Writing)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Special Seminar: "From Science to Business to the Business of Science – a career perspective"

26 April, 2019 10.30 a.m. - 12.00 p.m. Meeting Room 1, 3rd Floor, Research and Welfare Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

...
ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 32 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน..สู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทันยุค

วันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ กรุงเทพฯ

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

โรคลมแดด อันตรายช่วงหน้าร้อน

หากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จะส่งผลให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูง และอ่อนเพลียจากความร้อน

คณะผู้แทนจาก Peking University Health Science Center เยือนรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมเขียนแบบประเมินตนเอง (SAR Writing)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Special Seminar: "From Science to Business to the Business of Science – a career perspective"

26 April, 2019 10.30 a.m. - 12.00 p.m. Meeting Room 1, 3rd Floor, Research and Welfare Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

...
ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 32 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน..สู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทันยุค

วันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ กรุงเทพฯ

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

Mar
01
Friday
Translational Medicine Program | 01/03/2019 to 17/05/2019