การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การบริบาล
(การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย)
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
"เพลงหวาน ปันรักน้อง" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง)

จำหน่ายบัตรวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการตำรารามาธิบดี จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เนื่องจากโลหิต กรุ๊ป A และกรุ๊ป O ขาดแคลนมาก ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต
ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม DESIGN Thinking101

18 - 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Product Design for Medical Device

20 - 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

ขอเชิญแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา Preclinic สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

"เพลงหวาน ปันรักน้อง" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง)

จำหน่ายบัตรวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการตำรารามาธิบดี จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เนื่องจากโลหิต กรุ๊ป A และกรุ๊ป O ขาดแคลนมาก ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต
ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม DESIGN Thinking101

18 - 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Product Design for Medical Device

20 - 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

ขอเชิญแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา Preclinic สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

Mar
01
Friday
Translational Medicine Program | 01/03/2019 to 17/05/2019