การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การบริบาล
(การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย)
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
กิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ Disruptive Technology

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการอบรม อสม. สาลวันทบทวนความรู้ป้องกันภัยและทักษะการดูแลผู้ป่วยในชุมชน

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Genetic testings for neuropsychiatric and neurodevelopmental disorders: What psychiatrists need to know

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

ข่าวน่ายินดีแก่ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก

ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา WHO Collaborating Centre for the Prevention and Control of Poisoning (WHO CC No. TH - 84)

Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA)

27th October 2018, 09.00 am. - 12.00 pm. at The Atthasit Vejjajiva Conference Room, 5th floor, Queen Sirikit Medical Center Building, Faculty of Medicine R...

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

กิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ Disruptive Technology

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการอบรม อสม. สาลวันทบทวนความรู้ป้องกันภัยและทักษะการดูแลผู้ป่วยในชุมชน

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Genetic testings for neuropsychiatric and neurodevelopmental disorders: What psychiatrists need to know

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

ข่าวน่ายินดีแก่ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก

ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา WHO Collaborating Centre for the Prevention and Control of Poisoning (WHO CC No. TH - 84)

Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA)

27th October 2018, 09.00 am. - 12.00 pm. at The Atthasit Vejjajiva Conference Room, 5th floor, Queen Sirikit Medical Center Building, Faculty of Medicine R...

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

Oct
08
Monday
MU-IR AMBASSADORS 2018 | 08/10/2018 to 23/10/2018