You are here

General Activities

 
กิจกรรม Road Show สวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้อง 624 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒน์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2557

 
รณรงค์ทำแบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กรของ ม. มหิดล (Core Values)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
R2R  Club

สำนักงานวิจัยฯ จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รามาธิบดี R2R จำนวน 2 เรื่อง โดยผู้บรรยายจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 9 กันยายน  2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย...

 
สานสัมพันธ์พยาบาล

วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
การดูแลผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์เวชชาชีวะ

 
คลินิกเบาหวาน

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ซ้อมแผน 111

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

 
ฝ่ายการพัสดุ ขอบคุณทุกคะแนน Vote

คะแนน Vote ที่มอบให้กับ Poster ของฝ่ายการพัสดุ ที่ได้แสดงในงานมหกรรมคุณภาพฯ 

 
โครงการ Resident Meeting ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ร้อยวันฉันยังอยู่

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 17.30 - 22.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ธีมงาน แกสบี้ 

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 4"

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  

 
อบรมโครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 1

ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดโครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 1 เรื่อง “Medication error”

Pages