เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และสำนักงานสภาอาจารย์รามาธิบดี

งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดนตรีบรรเลง บทเพลงกล่อมใจ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)
โครงการ “ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ” (Mindful Workplace) ปี 2
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล มอบรางวัลจากการประกวดคลิปในหัวข้อ "รามาฯแชนแนล ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี" ประเภทบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจ การประเมินโอกาสพัฒนา (Gap Assessment) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ชมรม RAMA change agent ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้าและวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันแห่งการได้ยินและการพูด (Thai Speech and Hearing Day)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

“โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา” ครั้งที่ 12 รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยม...

พิธีมอบรางวัล “โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว” Season 3

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages