งาน “เลือดข้น(ปกติ) คน(ไม่)จาง: คอร์สดูแลสุขภาพตนเองด้วยตนเอง-ร่วมสมัย” (Integrative Medicine) ครั้งที่ 3

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวระดับพื้นที่

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Risk Register เพื่อพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยการปลูกถ่ายตับ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “เสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคต” Power of the Past-Force of the Future

ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ประชุมสามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU Signing Ceremony ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Kansai Medical University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

พิธีเปิดนิทรรศการ 100 ปี เปรม บุรี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การประชุมเตรียมรับการเยี่ยมรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) การปลูกถ่ายตับ (Liver Transplantation)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

การประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย (Inter University Conference)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages