ทีมผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก นำเสนอและชี้แจงข้อมูลเรื่อง "การบาดเจ็บของสมองในกลุ่มนักมวยเด็ก" สู่การขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครอ...

หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ร่วมกับ บ.ฟิลลิปส์ เข้าเยี่ยมเด็กๆ และผู้รับเคราะห์จากฝนเหลือง (สารไดออกซิน) ในเมืองดานัง

ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ นำเสนอผลงานวิจัย "การบาดเจ็บของสมองในนักมวยเด็ก" ณ รัฐสภา

นักศึกษาปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาถ่ายทำและสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์ไอแมค ด้านผลการวิจัยสมองของนักมวยเด็ก...

คณะนักอุตสาหกรรมจาก หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ไอแมคและหารือความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชม เพื่อร่วมมือกันทำงานวิจัยและการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต

นักข่าวชาวยุโรปมาที่ไอแมคเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

ทีมงานของไอแมค ได้ร่วมกันพัฒนางานเพื่อการบริการผู้ป่วย โดยแทบไม่ต้องลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลงานเข้าประกวดแล้วได้รางวัล

จากการประกวดข่าวและสารคดีข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก จาก สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย UNICEF

นอกจากได้เห็นเครื่องมือก้าวหน้าราคาสูง ยังได้เรียนรู้ถึงการคิดแก้ปัญหา ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อการบริการพัฒนาและเลี้ยงตนเองได้

หลังจากคณะกรรมการมาตรวจประเมินรอบสุดท้าย ไอแมค จึงได้รับรางวัลอันมีเกียรติในที่สุด

Pages