ปิดปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 
ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิต และค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 
แจ้งย้ายหอสังเกตอาการหญิงชั่วคราว  งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ไปยังหอผู้ป่วย SDIPD 85 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 
รพ. รามาธิบดี แจกฟรี LINE stickers

LINE Ramathibodi รพ. รามาธิบดี แจกฟรี stickers ด้วยความห่วงใยแบบน่ารัก ๆ "Rama Hearts for Your Better Health" หมดเขต 3 ม.ค. 61 (ใช้งานได้ 90 วันหลังดาวน์โหลด) คลิกเลย! https://l...

 
รู้ห้องตรวจทันทีเมื่อ Check in Rama Appointment

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจบริจาคโลหิต

วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และห้องรับบริจาคโลหิต อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ประกาศย้ายหอผู้ป่วยพิเศษ 74

ไปใช้พื้นที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 81 ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 
Palliative Care Day 2017 "ศิลปะแห่งชีวิตในบั้นปลายที่งดงาม"

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม STOP PI Day มาร่วมกัน หยุด การเกิดแผลกดทับ

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages