กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งพระโขนง และห้องสัมมนา 2 ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุด แจ้งวัฒนะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour หัวข้อ "ภาษีและการจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาแพทย์"

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
อาหารจานเดียว...กินอย่างไรให้สุขภาพดี

คู่มือการบริโภคอาหารจานเดียว โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ปรับสภาพผิวหน้าอย่างไรให้เหมาะสม

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินผงชูรสมากทำให้ผมร่วงจริงหรือไม่?

ผู้เขียน : อ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย Heart failure!! Why does sleep matter?

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อการเยียวยา

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 20 บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages